Vår redaktionella blog från våra olika författare
2 minuters lästid (432 ord)

Svensk processteknik i framkant

Svensk processteknik i framkant

Nya innovationssatsningar inom processteknik ska hjälpa svenska företag att effektivisera sina verksamheter.

Förhoppningen är också att de smarta lösningar som tas fram ska kunna korsbefruktas mellan olika branscher för att bidra till ökad konkurrenskraft och resurseffektivitet.

Sveriges processindustri ses i dagsläget som världsledande när det kommer till kvalitet, säkerhet och arbete för att nå klimatmålen – mycket tack vare ett nära samarbete med IT- och automationsföretag som levererar utrustning och lösningar. En annan anledning är de offentliga initiativ och strategiska satsningar som gör att företag har möjlighet att arbeta branschöverskridande kring en gemensam utmaning.

PiiA (Processindustriell IT och Automation) är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar med att digitalisera processindustrin. Målet är att hjälpa svensk industri utveckla och implementera digitala lösningar för ökad konkurrenskraft och effektivitet. Satsningarna inom PiiA har pågått i sex år och kommer fortgå i ytterligare sex år framöver med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

- Företagen har ofta en stor installerad bas av automationssystem som nya tekniker såsom AI, maskininlärning, 5G och molntjänster inte är anpassade för. De projekt vi arbetar med handlar till stor del om kopplingen mellan traditionella automationssystem och ny teknik, säger Peter Wallin, Programchef på PiiA.

En stor andel av processindustrin utgörs av storföretag men de lösningar och den teknologi som utvecklas är applicerbar på såväl mindre bolag som inom helt andra branscher. Det finns med andra ord potential för korsbefruktning som kan gynna industrin i stort.

- Mycket fokus ligger just nu på uppkopplade värdekedjor som möjliggörs via digitalisering. Ett exempel från gruvindustrin är ett projekt som handlar om att följa malmen från det att den tas upp ur berget, via den färdiga stålprodukten som hamnar hos en slutanvändare och sedan går tillbaka till återvinning, säger Peter Wallin.

Ytterligare ett exempel på projekt inom processutveckling pågår hos Mälarenergi som utforskar hur deras fjärrvärmenät kan optimeras. Från ett antal mätpunkter i olika hushåll i Västerås skickas kontinuerligt data om hur värmesystemet nyttjas. Mälarenergi använder denna information för att beräkna hur de ska köra sitt fjärrvärmeverk så effektivt som möjligt under dygnet. Här kan smarta prediktioner göra stor nytta eftersom systemen är tröga och det kan ta upp till tio timmar för en justering att nå ut i hela nätet.

ProcessTeknik är den enda mötesplatsen i Sverige med fokus på en hållbar processindustri. ProcessTeknik utgör tillsammans med Scanautomatic och Nordic Food Industry en branschöverskridande mötesplats med tre mässor under samma tak. Med målet att skapa ökad kompetens kring gemensamma utmaningar sätter vi under 2020 fokus på tre områden – hållbarhet, smart industri och energi. ProcessTeknik arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 4-6 oktober 2021.

Företag vill satsa digitalt efter coronakrisen
Krisande modekoncernens plan – så betalas skuldern...

Relaterade inlägg

 

Kommentarer (0)

Inga kommentarer här ännu

Skriv dina kommentarer

  1. Kommentera som en gäst.
0 Tecken
Bilagor (0 / 3)
Dela din plats

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.bizzit.se/

Vi använder cookies på denna site