Vår redaktionella blog från våra olika författare
1 minut lästid (221 ord)

Krisande modekoncernens plan – så betalas skulderna

Krisande modekoncernens plan – så betalas skulderna

Det har varit en lång rekonstruktion med många turer för den krisande modekoncernen Venue Retail Group. Nu har man dock till slut fått iväg ett ackordsförslag till borgenärerna, som innebär att samtliga skulder upp till 2000 återbetalas till hundra procent. Övriga kan återbetalas till 25 procent av beloppet.

Totalt uppgår bolagets skulder till 300 miljoner kronor, fördelade på 167 miljoner i prioriterade skulder och oprioriterade skulder på runt 133 miljoner.

Bolagets tillgångar uppgår däremot endast till 196 miljoner kronor, varav varulagret utgör 63 miljoner kronor. Därför hoppas man nu på en företrädesemision som väntas medföra ytterligare 73,5 miljoner. Dessutom har man nått en överenskommelse med Nordea om finansiering. Båda gäller dock med villkoret att ackordet går igenom.

Skulle så inte bli fallet ser man ingen annan utväg än konkurs.

Om ackordserbjudandet inte antas av en erforderlig andel av Bolagets borgenärer är det bolagets styrelses bedömning att bolaget kommer försättas i konkurs. För det fall bolaget försätts i konkurs bedöms de oprioriterade fordringsägarna bli lottlösa, varför det är bolagets bedömning att det är till fördel för fordringsägarna att ackordet genomförs. Det är även rekonstruktörens uppfattning att ackordsförslaget är till fördel för fordringsägarna, skriver man i ett utskick.

Man berättar även att ytterligare åtstramningar, bland annat på personalsidan, kommer att göras inom verksamheten och att en ny koncernledning ska presenteras den 1 september.

Svensk processteknik i framkant
Amazon kommer till Sverige – så här ser sajten ut

Relaterade inlägg

 

Kommentarer (0)

Inga kommentarer här ännu

Skriv dina kommentarer

  1. Kommentera som en gäst.
0 Tecken
Bilagor (0 / 3)
Dela din plats

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.bizzit.se/