Vår redaktionella blog från våra olika författare
2 minuters lästid (335 ord)

Företag vill satsa digitalt efter coronakrisen

Företag vill satsa digitalt efter coronakrisen

Covid-19-pandemin har satt rejäl fart på den digitala omställningen i arbetslivet.

Men distansarbete, mer virtuella möten och minskat affärsresande är inte bara krishantering. Det har blivit en del av strategin framåt på många företag, visar en enkät med personalchefer på nästan 800 tyska företag.

Nedstängningar, karantänsregler och andra restriktioner _ pandemin har förändrat tillvaron radikalt för människor i hela världen. Det gäller inte minst hur och var man jobbar.

Före coronakrisen kunde omkring 39 procent av de anställda arbeta hemifrån. Nu är andelen uppe i 61 procent, visar en enkät med nästan 800 HR-chefer på tyska företag, genomförd av Ifo-institutet på uppdrag av HR-konsulten Randstad.

Enkäten visar också att det verkar vara en långsiktig attitydförändring som har skett. Nästan 73 procent av företagen som har ökat distansarbetet i den egna organisationen under krisen planerar också att erbjuda denna möjlighet till de anställda även framöver.

Nya digitala verktyg

Potentialen är ännu större. I teorin skulle kanske 80 procent av företagen kunna erbjuda hemarbete till de anställda, enligt enkäten.

Användningen av digitala verktyg i det dagliga arbetet har också fått en rejäl skjuts uppåt i coronakrisens spår. Omställningen mot mer digitala arbetsmetoder har tagit fart i 55 procent av företagen, särskilt bland de större.

Nästan var fjärde företag, 23 procent, har introducerat nya digitala kommunikationsverktyg i coronakrisens spår och 36 procent uppger att de ökat användningen av digitala verktyg.

Affärsresandet på väg ned

Och det verkar som att även denna förändring kan hålla i sig. Andelen företag som även när pandemin ebbat ut avser att öka användningen av virtuella konferensverktyg för möten ligger på 64 procent. Samtidigt planerar nästan hälften av företagen att satsa mer på distansarbete från hemmet.

Affärsresandet är också på väg ned, enligt HR-cheferna. Enkäten visar att 61 procent av företagen planerar inför en framtid med färre affärsresor i framtiden, medan 59 procent uppger att de planerar att generellt dra ned på fysiska mötestillfällen.

Enkätsvaren, insamlade under andra kvartalet, har enligt Ifo viktats efter industrisektor och företagsstorlek för att avspegla den tyska ekonomin i stort.

Twitter riskerar böter på 250 miljoner dollar
Svensk processteknik i framkant

Relaterade inlägg

 

Kommentarer (0)

Inga kommentarer här ännu

Skriv dina kommentarer

  1. Kommentera som en gäst.
0 Tecken
Bilagor (0 / 3)
Dela din plats

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.bizzit.se/

Vi använder cookies på denna site