Vår redaktionella blog från våra olika författare
2 minuters lästid (360 ord)

Allt fler cyberattacker: ”Säkerheten hänger inte med”

Allt fler cyberattacker: ”Säkerheten hänger inte med”

Under 2018 drabbades närmare hälften, eller 49 procent, av 100 stora bolag i Sverige av cyberattacker. Det är en marginell ökning från fjolåret, visar en undersökning från revisionsbyrån PWC som Di Digital tagit del av.

65 procent av bolagen fruktar att attackerna mot den egna organisationen blir ännu fler i år.

Bolagen som ingår i undersökningen är anonyma, men har en årsomsättning på minst 1 miljard kronor.

”Vi ser tydligt att säkerheten inte hänger med teknikutvecklingen. Det är på tiden att vi vaknar upp, vi har varit för naiva i Sverige”, säger Jakob Bundgaard, säkerhetsansvarig på PWC i Sverige.

Samtidigt blir cyberhoten allt mer komplexa och drabbar alla typer av verksamheter, hävdar han, och ger några exempel på hotbilder.

”Statsfinansierade nationalstater som vill påverka samhället i viss riktning, eller aktörer som vill komma åt pengar eller känslig information.” 

”Ett annat hot är cyberterrorism när man vill påverka samhällsviktig verksamhet så som vatten- och elförsörjning. Det kan även handla om transportmedel som flyg och tågtrafik.”

Så många som 81 procent av bolagscheferna som uttalat sig i undersökningen anser att ny teknik, som till exempel robotik och automatisering, ökar riskerna för cyberattacker.

Till följd av tekniksamarbeten och underleverantörer uppstår så kallade tredjepartsrisker för storbolagen. Även här finns en oro att utsättas för cyberattacker, 48 svarade att riskerna ökade i fjol.

Jakob Bundgaard konstaterar att i andra länder, bland annat i våra nordiska grannländer och England, har man kommit längre med utbildningar.

I undersökningen framgår också att majoriteten av bolagscheferna vill att politiker ska ta ett större ansvar och ta hoten på allvar. De föreslår att cybersäkerhet bör ingå i grund- och gymnasieskolan.

”Så många som 76 procent anser att svenska politiker inte tar cybersäkerhet som samhällsutmaning på tillräckligt stort allvar i dagsläget. I våra grannländer avsätts mer pengar för att jobba mer förebyggande med cybersäkerhet”, säger Jakob Bundgaard.

Ett ökat samarbete mellan det privata näringslivet och det offentliga är enligt Jakob Bundgaard nödvändigt för att vända den nedåtgående spiralen.

 ”Frågan om cybersäkerheten bör ingå i den dagliga verksamheten och inte vara en isolerad it-fråga. De här diskussionerna behöver vara en stående punkt på agendan i både ledningsgrupper och styrelser”, säger Jakob Bundgaard.

Google utmanar Apple med ny speltjänst
Google lanserar AI-kundtjänst åt småföretag

Relaterade inlägg

 

Kommentarer (0)

Inga kommentarer här ännu

Skriv dina kommentarer

  1. Kommentera som en gäst.
0 Tecken
Bilagor (0 / 3)
Dela din plats

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.bizzit.se/