Digital Strategibyrå

BizzIT Digital är en digital affärsutvecklingsbyrå i Stockholm med en grupp digitala konsulter i Sverige och utomlands. BizzIT Digital team har lång och bred digital affärserfarenhet inom digital strategi, prediktiv analys, AI, marknadsföring, automatisering och utveckling för bl a Precision Marketing-FICO.

BizzIT Digital

Vi gör skillnad genom mätbara resultat

BizzIT Digital uför olika digitala tjänster som seniora experter med lång erfarenhet. Vårt egna analysverktyg mäter den digitala förmågan över ett företags eller organisations digitala status och analys för förbättringar.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur även ni kan mäta er digitala status och förbättringspotential inom bl a RPA/automatisering.

BizzIT Digital Affärskonsulting

BizzIT Digital Affärskonsulting

Vi genomför en analys som även tar hänsyn till ett företags generalla affärside och skapar en väg framåt för att nå målsättningar för satsningar mot en gemensam målbild.

BizzIT DIgital Projektledning

BizzIT DIgital Projektledning

Våra digitala projektledare är certifierade analytiker som vägleder och genomför vårt projekt enligt uppgjord plan. Vårt team genomför olika delar i projektet beroende på omfattning.

BizzIT Digital Affärsrådgivare

BizzIT Digital Affärsrådgivare

Våra digitala experter startar en strategis analys där man tar hänsyn till företagets förutsättningar och ser till att skapa processer, modeller som styr genomförandet mot en gemensam överenskommen målbild.

BizzIT Digital Digitaliseringsanalys

BizzIT Digital Digitaliseringsanalys

Vårt egna digitaliseringsverktyg gör att vi kan analysera, mäta och se ett företaget digitala status & digitala innovation. Företaget får en karta över företagets status & åtgärder inom olika områden.

BizzIT Digitals process

Hur vi jobbar

BizzIT Digital jobbar systematiskt i alla våra digital projekt processorienterat och med olika metoder för att säkerställa kvalite och leveransutfästelser.

Identifiera status av företaget/projektet:

Vi har ett första möte för att fastställa och analysera nuläget,

Behovsanalys/workshop

Efter vi tillsammans har haft en workshop en behovsanalys så tar vi fram en accept av vad som skall levereras. Vi har flera processteg och vi beskriver inte alla här. Vi jobbar i olika projektvertyg allt enligt kundens önskemål.

Projektgenomförande

Vi genomför projektet och vår kund är delaktig i vår leverans via vårt eget interaktiva kundsystem och våra projektverktyg.

Överlämnande av projekt

Vi stämmer av leveranspunker i projektbeskrivningen och överlämnar projektet.

Återkoppling av projekt och nya innovationer

Vi träffar vår kund för att stämma av leverans, återkoppling och ev nya uppdrag/förbättringar.

Våra konsult tjänster

TJÄNSTER

Hyr en digital affärsutvecklare

Hyr en digital strateg

Hyr en digital analytiker

Hyr en digital projektledare

Hyr en SEO konsult

EXPERTOMRÅDEN

Automatisering RPA/IPA/AI

Digital affärsanalys/analysverktyg

Digital due diligence

Digital marknadsplan

Precision marketing (marketing automation)

KONTAKT

  • +0707-751918

Kontakt email

  • SALES
  • KONTAKT
  • ADMIN EKONOMI

Besöksadress

  • Virkesvägen 12 120 30 Stockholm
Vi använder cookies på denna site