BizzIT Digital 360¤ Analys -> 100% Automatisering - Digitalisering

1. Digital Analys Innovation2. Digital Automatisering/AI 3. Digital Strategi4. Business Portals5. Digital Marknadsföring

Digital Innovation

"Act now or die?"

Kontakta oss för en förutsättningslös analys om just ditt företags utmaningar.

Våra grundare har mer än 24 års digitaliseringserfarenhet & "Digital Service Management"!

Vi hjälper dig med att få en övergripande insikt och åtgärder för hela ditt företag i flera affärsmässiga frågor.

BizzIT Digital certifierade digitala konsulter levererar mätbara resultat genom att genomföra din digital transformation med våra expert tjänster bl a AI (artificiell intelligence), digitaliseringsanalys, digital strategi, digital predektiv- och webbanalys, digital marknadsföring, marketing automation (precision marketing), vår egen utvecklade social communties SaaS lösning, GDPR fullföljande analys m fl tjänster.

Exempel heta frågor nu butiksdöden och e-handel.

Du har väl redan förberett dig och tänkt igenom konsekvenserna för dig när Amazon etablerar sig i Sverige?

Hur tar du tillvara möjligheterna att sälja dina produkter och tjänster utomlands?

BizzIT Digital tjänster

Vi gör skillnad genom mätbara resultat

BizzIT Digital har olika digitala tjänster för att enkelt få en komplett överblick över ett företags eller organisations digitala status. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi jobbar med bl a vårt eget framtagna digitala analysverktyg som bl a mäter din digitala status och RPA/automatisering förbättringspotential.

BizzIT Digital Affärskonsulting

BizzIT Digital Affärskonsulting

Vi genomför en analys som även tar hänsyn till ett företags generalla affärside och skapar en väg framåt för att nå målsättningar för satsningar mot en gemensam målbild.

BizzIT DIgital Projektledning

BizzIT DIgital Projektledning

Våra digitala projektledare är certifierade analytiker som vägleder och genomför vårt projekt enligt uppgjord plan. Vårt team genomför olika delar i projektet beroende på omfattning.

BizzIT Digital Affärsrådgivare

BizzIT Digital Affärsrådgivare

Våra digitala experter startar en strategis analys där man tar hänsyn till företagets förutsättningar och ser till att skapa processer, modeller som styr genomförandet mot en gemensam överenskommen målbild.

BizzIT Digital Digitaliseringsanalys

BizzIT Digital Digitaliseringsanalys

Vårt egna digitaliseringsverktyg gör att vi kan analysera, mäta och se ett företaget digitala status & digitala innovation. Företaget får en karta över företagets status & åtgärder inom olika områden.

BizzIT Digitals process

Hur vi jobbar

BizzIT Digital jobbar systematiskt i alla våra digital projekt processorienterat och med olika metoder för att säkerställa kvalite och leveransutfästelser.

Identifiera status av företaget/projektet:

Vi har ett första möte för att fastställa och analysera nuläget,

Behovsanalys/workshop

Efter vi tillsammans har haft en workshop en behovsanalys så tar vi fram en accept av vad som skall levereras. Vi har flera processteg och vi beskriver inte alla här. Vi jobbar i olika projektvertyg allt enligt kundens önskemål.

Projektgenomförande

Vi genomför projektet och vår kund är delaktig i vår leverans via vårt eget interaktiva kundsystem och våra projektverktyg.

Överlämnande av projekt

Vi stämmer av leveranspunker i projektbeskrivningen och överlämnar projektet.

Återkoppling av projekt och nya innovationer

Vi träffar vår kund för att stämma av leverans, återkoppling och ev nya uppdrag/förbättringar.

Kontakta oss

Ring oss

  • +46(0)707-751918

Kontakt email

  • SALES
  • KONTAKT
  • ADMIN EKONOMI

Besöksadress

  • Virkesvägen 12 120 30 Stockholm